Her finner du lenker til ulike artikler og tips   

Sosiale tjenestehunder

I flere år har det vært brukt terapihunder i kommunehelsetjenesten, mest på sykehjem og i boliger for personer med utviklingshemning. Det å bringe en hund inn på institusjon kan skape et miljø som er mer hjemlig og være med på å fjerne det litt upersonlige preget institusjoner kan ha [1]. De siste årene har det imidlertid kommet terapihunder i spesialisthelsetjenesten, da knyttet til psykiatriske avdelinger for barn og unge, men også for voksne. Det har blitt gjort forskningsprosjekter på bruk av terapihunder i flere land...


DAI betyr dyreassisterte intervensjoner og innebærer intervensjoner med terapidyr som hund, katt, hest, marsvin osv. DAI deles inn i to undergrupper – DAT og DAA. Dyreassistert terapi (DAT) anvendes direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å styrke den enkeltes selvfølelse og mestringsevne. Oppgaven er å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkelte brukers funksjonsevne, med tanke på å skape bedre forutsetning for helse og livskvalitet. Hunden kan brukes som terapihund eller skolehund.

Dyreglede gir oss bedre helse.

Det kommer stadig studier som viser at dyr er viktig for helsen vår. En ny samlestudie spesifiserer at dyr kan gi mange fordeler for både unge og eldre.


Forskere ha funnet at menneskets beste venn kan bidra til å gjenopprette kroppen etter en alvorlig sykdom. Én studie viser at sannsynligheten for at en hundeier overlever det første året etter hjerteinfarkt, er åtte ganger større, sammenlignet med de som ikke har en hund. Det kan være fordi hundeiere har en mer aktiv livsstil. Turgåing og lek gjør oss mer aktive og forbedrer både fysisk og psykisk velvære, ifølge forskerne.


En annen amerikansk studie viser at familier med en bjeffende pelskledd venn, har barn som er mye mindre utsatt for ulike typer allergier og astmatiske sykdommer. Resultatene viser at barn som vokser opp i et slikt hjem, har 19 prosent risiko for å utvikle en allergi, mens barn som ikke er i stadig kontakt med hunder har hele 33 prosent. I familier der det bor en hund får barn også sjeldnere eksem, og immunsystemet deres er sterkere.


Kjæledyrenes kan også redusere stress. Noen vitenskapelige eksperimenter viser at når en person stryker en hund, så produserer både eierens og hundens hjerne mer dopamin. Dette hormonet reduserer intensiteten av depresjon, angst og høyt blodtrykk.